درباره الگوی برتر هیراد

شرکت الگوی برتر هیراد از سال 1392فعالیت خود را در حوزه فناوری اطلاعات آغاز کرد.

ما با تکیه بر منابع انسانی جوان و پویا برای کسب و کارهای کوچک و بزرگ د رحوزه های مختلف برنامه نویسی پروژه های زیادی را به اتمام رسانده ایم که در این راستا رضایت مشتری از اهمیت زیادی ،برای پیشرفت تیم برنامه نویسی ما ،برخوردار بوده است.

طی مدت 4 سال فعالیت،سرمایه های انسانی از 2نفر به 20 نفر رسیده که با افتخار تمامی سرمایه های انسانی جوان و خلاق هستند. پویایی و هدفمند بودن منابع انسانی در راستای کسب شهرت، باعث خلق ایده های جدید می شود که گام بزرگی در جهت پیشبرد اهداف و دستیابی به چشم انداز دراز مدت شرکت در مسیر توسعه و تعالی میهن عزیزمان ایران می باشد.

شرکت الگوی برتر هیراد پروژه های مختلفی در حوزه های فروشگاهی،اندروید،اپلیکیشن و... را به اتمام رسانده و تعدادی نیز در دست اقدام دارد که به شرح زیر ارائه می گردد. پروژه های تکمیل شده